Oldal kiválasztása

Szent Domonkos Atyánk litániája

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!

Istennek Szent Anyja,

Szüzeknek Szent Szüze,

A Domonkos Rend oltalmazója,

Szent Domonkos Atyánk, Könyörögj érettünk!

Az Egyház világossága,

A világnak fénye,

Kegyelmek hirdetője,

Türelem rózsája,

Igazság tanítója,

Tisztaság elefántcsont edénye,

Evangéliumi ember,

Krisztus barátja,

Az emberek barátja,

Boldog Janka fia,

Boldog Mannesz édestestvére,

Apostoli férfiú,

Aki a Szentlélek felé szívedet megnyitottad,

Sziklaszilárd hitű kanonok,

A Hitszónok Rend Atyja,

Egészen krisztusi ember,

Bátor prédikátor,

Sok csoda kieszközlője,

Aki bűnösökért éjszakákon át vezekeltél,

Aki a bűnösöket megkönnyezted,

Akinek Isten minden imáját meghallgatta,

Akiben Isten csodás ereje megmutatkozott,

Aki eretnek vidéken is Istenről daloltál,

Aki mindig gyalog vándoroltál,

Aki minden kényelemről lemondottál,

Akinek nem volt saját fekhelye,

Aki magadat egészen Istennek ajándékoztad,

Szegénységben elő szerzetes,

Isten engedelmes szolgája,

Aki szűzi tiszta életet éltél,

Aki csak Istenről vagy Istennel beszéltél,

Aki Isten szeretetét énekelve hirdette,

Isten Anyjának nagy tisztelője,

Nagyasszonyunk kedves fia,

A rózsafüzér megalapítója,

Aki Szűz Mária oltalmára támaszkodtál,

Aki testvéreidről atyaian gondoskodtál,

Aki önmagadról alázatosan lemondtál,

Tevékeny és mégis szemlélődő,

Szentéletű tanító,

Irgalmas szívű elöljáró,

Akit Jézus a jó halál kegyelmével megajándékozott,

Aki a lelkeket megtérésre szólítottad,

Hivatások kiimádkozója,

Az Egyház megújítója,

Követőidért halálod után közbenjáró Atyánk,

Hogy Isten a mi bűneinket megbocsássa,

Hogy Isten országának részesei lehessünk.

 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk!

 

V. Imádkozzál érettünk, Szent Domonkos Atyánk!

R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

 

Könyörögjünk!

Engedd, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, akiket bűneink terhe nyomaszt, szent Domonkosnak, a Te hitvallódnak, a mi atyánknak pártfogása által felemeltessünk! Krisztus a mi Urunk által. F. Ámen.