Oldal kiválasztása

Imádkozd a Miatyánkot Szt. Tamással – 1. nap

Bevezető gondolatok

Aquinói Szent Tamás számára a Miatyánk imádság (amit Úr imájának is neveznek) egyszerűen tökéletes. A Teológia Foglalatában a következőket írja :

Az Úr imája tökéletes. Amint Szt. Ágoston mondja : « Ha helyesen és megfelelően imádkozunk, mást nem is mondhatunk, mint amit az Úr imája magába foglal ». Az imádság ugyanis vágyaink kifejezése Isten előtt. Csak azt kérjük tőle, amire vágyakozhatunk is. Az Úr imája ugyanis nem csupán azt kéri, amit jogunk van kérni, hanem abban sorrendben is kéri, ahogyan azt kérnünk illik, olyannyira, hogy nem csupán kérni tanít meg minket, hanem arra is megtanít, miként tartsuk rendben az érzéseinket. (A Teológia Foglalata, II-II.q.83.a.9.c.)

Az imádság a « vágyaink kifejezője ». A Miatyánk kérésein keresztül megtanulunk helyesen vágyakozni. Megtanít arra, hogy mire és hogyan kell vágyakozni.

 

Miatyánk_1_nap

1273 Nagyböjtjén, vagyis halála előtt egy évvel Szent Tamás egy egész beszédsorozatot tartott  a nápolyi híveknek a Szent Domonkos templomban. E beszédek között szerepelt a Miatyánk kifejtése is. A következő napokban ez alapján fogunk elmélkedni.

A nap elmélkedése : Imádkozzuk el odaadóan a Miatyánkot és kérjük az Urat hogy a következő napok elméldedései valóban alkalmak legyenek számunkra arra, hogy megnyissuk a szemünket és szívünket ennek az imádságnak a gazdagságára.

Imánkat végül a Szent Tamás ünnepén mondott könyörgéssel zárjuk : « Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Áldott napot mindenkinek Szent Tamással !

Aquinas + Hozana + Lábjegyzetek