Oldal kiválasztása

Imádkozd a Miatyánkot Szt. Tamással – 10. nap

A Miatyánk rövid összefoglalása

Ma befejezzük a Miatyánk imádságról szóló elmélkedésünket. Ez jó alkalom, hogy visszatekintsünk a megtett útra. Szent Tamás maga is összefoglalja elmélkedését:

Ahhoz, hogy általános képet kapjunk az Úr imájáról, elég tudni, hogy mindazt magába foglalja, amire érdemes, sőt kell vágyakozni, valamint mindazt, amit érdemes, illetve el kell kerülni.

Minden kívánatos dolog között van egy legkívánatosabb, és egyben ez az, ami leginkább méltó a szeretetünkre. Éppen ezért első kérésünk ez: Szenteltessék meg a te neved – vagyis ezáltal Isten dicsőségének megnyilvánulását kérjük.

Istentől három dolgot kérünk magunk számára:

Az első: hogy elnyerjük az örök életet; ezt kérjük, amikor így imádkozunk: jöjjön el a te országod

Hogy megtegyük Isten akaratát és igazságát: ez a második kérés azon javakra irányul, amelyeket önmagunk számára kérünk: Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

A harmadik dolog, amit magunk számára kérünk, nem más, mint az élethez szükséges dolgok: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

Jézusnak egy Szent Mátétól (Mt 6,33) vett idézete vágyaink e három tárgyára irányulnak: Isten országa, vagyis az örök élet, Isten akarata és az igazságosság, valamint az élethez szükséges dolgok: Keressétek Isten országát és annak igazságát, és a többi majd megadatik nektek. Ez pontosan megfelel a Miatyánk első három kérésében megfogalmazott vágyaknak.

Említettük, hogy a Miatyánk kérései arra is irányulnak, amit el kell kerülünk. Márpedig mindent el kell kerülni, ami a jó útjában áll. A jó ugyanis az, amire minden és mindenki vágyik.

A négy leginkább kívánatos jó a következő:

  1. Az első Isten dicsősége. Ezzel semmiféle rossz nem állhat szemben. Ha vétkezel, mondja Jób könyve (35,6): ugyan miben ártasz Istennek? És ha sok a bűnöd, ugyan mivel károsítod? Ha meg igaz vagy, mit adsz neki ezzel, i az, amit kezedből kaphatna? Istennek ugyanis még a rosszból is dicsősége származik, amikor megbünteti azt, és a jóból is, amit pedig megjutalmaz.

  2. A második jó amit kérünk, az örök élet. Az örök élettel szemben áll a bűn. A bűn által ugyanis elveszítjük az örök életet. A bűn elutasításaként mondjuk a Miatyánkban: bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

  3. A harmadik kérés az igazságosságra és a jó tettekre irányul. A kísértés mindkettővel szembe helyezkedik. A kísértések ugyanis megakadályoznak minket a jó megtételében. Éppen ezért, a kísértések elutasításaként kérjük: ne vígy minket a kísértésbe.

  4. A negyedik jó, amire vágyunk és kérjük, az élethez szükséges javak. Ezzel helyezkednek szembe az ellenségeskedés és a különböző gondok, nehézségek. Ezek elkerüléséért imádkozzuk a következő szavakat: de szabadíts meg a gonosztól.

Miatyánk_10

A nap elmélkedése: Imádkozzuk el lassan a Miatyánkot, felidézve mindazt, amit kaptunk az elmúlt egy hét folyamán Szent Tamás tanításán keresztül. Köszönjük meg Istennek, hogy megnyitotta értelmünket és szívünket és kérjük tőle, hogy mindig bizalommal és odaadóan tudjuk imádkozni ezt az imádságot.

Imánkat végül a Szent Tamás ünnepén mondott könyörgéssel zárjuk : « Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Áldott napot Szent Tamással !

Aquinas + Hozana + Lábjegyzetek