Oldal kiválasztása

Imádkozd a Miatyánkot Szt. Tamással – 3. nap

« Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy »

Ma ténylegesen megkezdjük a Miatyánkról szóló elmélkedésünket.

Ebben az imában először Istenhez, mint Atyánkhoz fordulunk, és bizonyos értelemben magunkhoz képest is elhelyezzük őt « aki a mennyekben vagy ».

Tegnap láttuk, hogy az imában fontos a bizalom. Tamás arra bíztat minket, hogy hittel és hezitálás nélkül forduljunk Istenhez. A Miatyánk ima ennek a bizalomnak az alapjával kezdődik: az Atya jóakaratában való bizalommal, és ezért kezdjük így: “Mi Atyánk”, a következő szavakkal pedig: “aki a mennyekben vagy”, hatalmának nagyságát fejezzük ki.

« Mi Atyánk »

 Tamás szerint három oka van annak, hogy Istent « Atyának » szólítjuk :

  • Az első ok, hogy különleges módon teremtett minket: “képére és hasonlatosságára teremtett minket, és ezt csak az embernek adta meg, a nála alacsonyabb teremtményeknek nem. Ő maga a mi Atyánk, mondja a Második Törvénykönyv (32,6), ő alkotott és ő teremtett minket ».
  • A második ok : a világ kormányzásában az emberek iránt megnyilvánuló különleges gondviselése: « Bár semmi nem kerülheti el az Ő irányítását, ez mégis másként nyilvánul meg felénk, emberek felé és a többi teremtmény esetében. Ez utóbbiakat ugyanis mintegy szolgaként irányítja, de minket úgy, mint akik önmaguk urai is egyben. Ó Atya, mondja a Bölcsesség könyve (14,3), gondviselésed és irányít mindent ; valamint : nagy kímélettel vezetsz minket » (Bölcs 12,18).
  • A harmadik ok, hogy fogadott gyermekei vagyunk: “Míg más teremtmények számára csak kissé van jelen, minket örököseivé tett, hiszen fiai vagyunk. És mivel fiai vagyunk, mondja szent Pál, (Róm 8,17), örökösei is vagyunk, valamint : nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkületét, amellyel azt kiáltjuk : Abba, Atya » (Róm 8,15).

Mivel Isten az Atyánk, kötelességeink is vannak felé : tisztelnünk kell (dicsérettel, testünk tisztaságával, a felebarátaink iránti méltányos viselkedéssel) ; követnünk kell őt (a szeretetben, irgalomban és tökéletességben) ; engedelmeskednünk kell neki, és türelemmel kell fogadnunk, amikor helyreigazít minket.

Tamás továbbá megjegyzi, hogy Istent nem csupán Atyának, hanem Atyánknak szólítjuk, ezzel pedig kifejezzük felebarátaink iránti feladatainkat is. Szeretnünk kell őket, mert a testvéreink. Tisztelnünk is kell őket, mert egy és ugyanazon Atyánk van.

Miatyánk_3

« Aki a mennyekben vagy »

 Tamás azt mondja, hogy ez a kifejezés három szempontból is fontos :

  • Felkészít az imádságra az által, hogy Isten követésére, a szemlélődésre és a mennyei valóságokra irányítja a figyelmünket ;
  • Kifejezi azt is, hogy Istennek nem esik nehezére meghallgatni minket, hiszen közel van hozzánk (Isten a szentekben lakik, akiket olykor « mennyeknek » is neveznek ;
  • Kifejezi, hogy Istennek hatalmában áll minket meghallgatni (a “mennyek » a látható és anyagi valóságra is utal).

Ez a kifejezés ráadásul az ima idején megháromszorozza bennünk a bizalmat, mert ez a következőkön nyugszik :

  • Isten hatalmán;
  • Isten benső, bennünk és a szentekben való jelenlétén, amely biztosítja számunkra közbenjárásukat. « Többen úgy vélték, hogy Isten, magas méltósága miatt nem törődik az emberi dolgokkal. De épp ellenkezőleg, Ő közel van hozzánk, sőt, jelen van bennünk».
  • Kérésünk megfelelő voltán: A “mennyek” a lelki és örök javakat is jelenti. “Amikor azt mondjuk a mennyei Atyának: “aki a mennyekben vagy”, akkor a “mennyek” a lelki és örök javakat jelenti”, boldogságunk tárgyát, és ilyenkor az égi dolgok iránti vágyunk fellobban. Vágyainknak ugyanis arra kell irányulnia, ahol a mi Atyánk van, mert ott van a mi örökségünk is”.

A mai elmélkedés lezárásaként még elolvashatjuk, mit ír Tamás a Summában :

Nem azért imádkozunk Istenhez, hogy magunkhoz hajlítsuk Őt, hanem hogy felébresszük magunkban a bizalmat. Ez a bizalom főleg akkor születik meg bennünk, amikor megfontoljuk irántunk való szeretetét, amellyel javunkat akarja ; ezért mondjuk : « Mi Atyánk ». Amikor pedig megfontoljuk Isten hatalmát, amellyel végbeviszi a mi javunkat, ezt mondjuk : « aki a mennyekben vagy » (ST, II-II.q.83.a.9.ad5).

Napi elmélkedés : Imádkozzuk lassan ezeket a szavakat : « Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy », és lépjünk be ebbe a bizalommal teli lelkületbe, amely Isten irántunk való jóindulatán és mindenhatóságán alapul. A nap folyamán akár többször is megismételhetjük.

Imánkat végül a Szent Tamás ünnepén mondott könyörgéssel zárjuk : « Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Áldott napot Szent Tamással !

Aquinas + Hozana + Lábjegyzetek