Oldal kiválasztása

Imádkozd a Miatyánkot Szt. Tamással – 4. nap

« Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod »

Ma a Miatyánk kérésein fogunk elmélkedni. A Miatyánk hét kérést fogalmaz meg. Az első kettő, amelyen ma elmélkedni fogunk magának az imának a céljára irányul: Isten dicsőségére és arra, hogy abban mi is részesüljünk.

 „Első kérés: szenteltessék meg a te neved”

 Az első kérésben azt kérjük, mindenki ismerje el Isten dicsőségét. (Tamás Toscanai Aldobrandinus kommentárját idézi.)

Isten neve:

  • Csodálatos: ez a név minden teremtményben csodákat visz végbe.
  • Szeretetreméltó: Isten neve megment
  • Tiszteletreméltó: Jézus nevére minden térd meghajol a mennyben, a földön és az alvilágban.
  • Kifejezhetetlen: Semmilyen nyelv nem képes kifejezni e név teljes gazdagságát.

Azt kérjük, hogy Isten nevét mindenütt és mindenki szentnek ismerje el. „Szent”: három dolgot is jelent: ami erős, biztos és megingathatatlan; ami nem e világból való, nem földi, és amit „vérrel írtak”, amit Krisztus vérében lett megfürösztve.

A Summában Szent Tamás, Szent Ágoston nyomán minden egyes kéréshez a Szentlélek egy-egy ajándékát és egy boldogmondást is társít. Ehhez az első kéréshez az „istenfélelem” ajándékát és a „lélekben szegények” boldogságát csatolja, mert az „övék a mennyek országa”.

 

Miatyánk_4

 

Második kérés: „Jöjjön el a Te országod”

A második kérésben azt kérjük, hogy Isten vezessen el minket az örök életbe.

Ha Isten uralma mindig is létezett, akkor mi szükség van arra, hogy kérjük eljövetelét. Szent Tamás szerint ennek három oka van:

  • Isten uralmának beteljesedett formája feltételezi, hogy minden tökéletesen alá van vetve Istennek. Ez azonban még nem így van. Ez majd csak a világ végén valósul meg. Azt kérjük tehát, hogy az igazak megtérjenek, a bűnösök elnyerjék büntetésüket és a halál lerontasson.
  • Isten országa a Paradicsom dicsőségét jelzi. Azt kérjük, hogy le tudjuk győzni a Paradicsom elérésében álló akadályokat. „Az Ország kormányzást jelent. Egy kormány akkor éri el működésének csúcspontját, amikor már semmi nem akadályozza a kormányzó akaratát. Isten akarata azonban nem más, mint az emberek üdvössége” (vö: 1Tim 2,4). Ez az isteni akarat főleg a Paradicsomban valósul meg, ahol már semmi akadálya nem lesz az üdvösségnek. Ez a királyság pedig három okból is különösen kívánatos: a benne uralkodó teljes igazságosság, a tökéletes szabadság és a benne rejlő javak csodálatos bősége miatt.
  • Ezen a világon olykor a bűn győzedelmeskedik. Azt kérjük tehát Istentől, hogy jöjjön és uralkodjon a szívünkben. „Amikor Isten országának eljövetelét kérjük, azt kérjük, hogy többé ne a bűn, hanem egyedül és örökké az Isten uralkodjon benne”.

Ehhez a második kéréshez a „jámborság” ajándéka és a „szelídek boldogsága” társul, a szelídeké, akik majd „öröklik a földet”.

A mai nap elmélkedését a Summából vett részlettel is összefoglalhatjuk:

A mi célunk Isten, aki felé szívünk két szempontból is irányul. Akarjuk az ő dicsőségét, és mi is részesedni akarunk ebből a dicsőségből. Elsősorban itt az Isten iránti szeretetünkről van szó, másodsorban pedig arról a szeretetről, amellyel önmagunkat szeretjük Istenben. Ebből fakad első kérésünk is: Szenteltessék meg a Te neved: ezzel Isten dicsősége utáni vágyunkat fejezzük ki. A második kérés: Jöjjön el a Te országod: ezzel azt kérjük, hogy jöjjön el Istennek és az Ő uralmának ez a dicsősége. (ST, II-II. q.83.a.9.c.).

A nap elmélkedése: Imádkozzuk el lassan ezeket a szavakat: „Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod”, és közben ébresszük fel szívünkben a mély vágyat az iránt, hogy Isten dicsőségét mindenütt elismerjék és mi is részesüljünk ebben a dicsőségben. A nap folyamán többször is megismételhetjük.

Imánkat végül a Szent Tamás ünnepén mondott könyörgéssel zárjuk : « Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Áldott napot Szent Tamással !

Aquinas + Hozana + Lábjegyzetek