Oldal kiválasztása

Imádkozd a Miatyánkot Szt. Tamással – 6. nap

„Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”

Láttuk, hogy a Miatyánk harmadik és negyedik kérései azon javakra irányulnak, amelyek Isten dicsőségét és az abban való részesedésünket szolgálják. A tegnapi kérésben Isten akaratának megtételét kértük. 

A mai, negyedik kérésünk arra irányul, ami segít minket megtenni Isten akaratát, azért, amiből erőt meríthetünk hozzá. A „kenyér”, amit kérünk, a jelen élethez szükséges jó.

Az előző három kérésben lelki javakat kértünk, amelyek teljesen majd az örök életben valósulnak meg, a jelen életben csak részlegesen (pl. hogy Isten szentségét mindenki elismerje, hogy eljussunk az örök életre, és legyen meg Isten akarata…”). Ebben a negyedik kérésben olyan nélkülözhetetlen javakat kérünk Istentől, amelyeket már a jelen életben is tökéletesen birtokolhatunk.

A Miatyánk ezen szavaival elnyerhetjük Isten segítségét öt olyan bűnnel szemben, amelyekkel rendetlenül vágyakozunk az ideig való dolgok után, vagyis:

  • Hogy ne szükségleteinket meghaladó javakat kérjünk: A Miatyánk ezen kérésében csak „kenyeret” kérünk, vagyis azt, amire szükségünk van, a saját körülményeinktől függően.
  • Hogy nehogy igazságtalanságot vagy csalást kövessünk el az ideigvaló javak megszerzésében. Ebben a kérésben a magunk kenyerét kérjük, nem pedig a másét.
  • Hogy nehogy túlságosan aggodalmaskodjunk a földi javak miatt. Ebben a kérésben tehát csak azt kérjük, amire szükségünk van: „mindennapi kenyerünket”.
  • Hogy nehogy a kielégíthetetlen kapzsisággal sóvárogjunk a földi javak iránt. Ebben a kérésben csak az aznapi kenyerünket kérjük, nem pedig tíz napra valót, amit aztán egy nap alatt bemajszolunk.
  • Hogy nehogy hálátlanok legyünk Isten iránt. Ebben a kérésben elismerjük, hogy minden javunkat Istentől várjuk, amit ezzel fejezünk ki: „add meg nekünk”.

Azon túl, hogy a „kenyér” táplálja a testet, Tamás felhívja a figyelmet, hogy két másik kenyér is létezik: a szentségi kenyér (Eucharisztia); és Isten igéje, mint kenyér. A Miatyánkban ezt a szentségi kenyeret is kérjük, amelyet mintegy eljövendő üdvösségünk foglalójaként kapunk, s ugyanígy kérjük Isten igéjének kenyerét, amely éltet minket.

Tamás ehhez a negyedik kéréshez a „bátorság” ajándékát és az „igazságra éhezők és szomjazók boldogságát” csatolja. Az igazságra éhezőkét és szomjazókét, akik „majd eltelnek vele”.

Miatyánk_6

A nap elmélkedése: Imádkozzuk el lassan a következő szavakat: „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” és közben tudatosítsuk magunkban azokat a javakat, amelyeket Istentől kapunk minden nap és amelyek életet adnak nekünk. Köszönjük meg irántunk való gondoskodását. A nap folyamán többször is megismételhetjük.

Imánkat végül a Szent Tamás ünnepén mondott könyörgéssel zárjuk : « Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Áldott napot Szent Tamással !

Aquinas + Hozana + Lábjegyzetek