Oldal kiválasztása

Imádkozd a Miatyánkot Szt. Tamással – 9. nap

„De szabadíts meg a gonosztól”

A Miatyánk hetedik kérése az örök boldogság útjában álló harmadik akadály, a rossz elkerülésére irányul. Isten arra tanít, hogy kérjük, óvjon meg minket a rossztól. A rossz a bűnben, betegségben és a különféle szenvedésekben nyilvánul meg. Az előző két kérés a bűnnel és a kísértéssel foglalkozott. Ez a kérés tehát a betegségek és a szenvedések elkerülésére irányul A rossz megakadályoz minket abban, hogy elérjük, megtartsuk azt, amire szükségünk van az élethez. Ez a kérés tehát a negyedik kérést is visszhangozza: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”.

Szent Tamás szerint Isten négy módon szabadít meg minket a nehézségekből és szenvedéstől:

  • Eltávolítja az embertől a szenvedést. Ezt Isten ritkán teszi meg, de olykor igen, amikor tudja, hogy az illető nem képes azt elviselni.
  • vigasztalást nyújt az embernek a szenvedés idején;
  • a szenvedőt különféle javakkal, belső ajándékokkal tölti el, hogy el tudjon feledkezni a rosszról. A nehézségek nem tartanak örökké.
  • az elszenvedett, átélt rosszból, kísértésekből és nehézségekből jót hoz ki. Nem azt kérjük Istentől, hogy szabadítson meg minket a nehézségektől, hanem az azokat kísérő rossztól. A nehézségek a javunkat szolgálja, hogy így kiérdemeljük a dicsőség koronáját.

A hetedik kéréshez Tamás a „bölcsesség” ajándékát és a „békeszerzők” boldogságát csatolja, a békeszerzőkét, akiket Isten fiainak fognak majd hívni.

Az „ámen” egy általános megerősítése az Úr imája hét kérésének.

A nap elmélkedése: Imádkozzuk el lassan ezeket a szavakat: „szabadíts meg a gonosztól”, és ébresszük fel szívünkben a bizonyosságot, hogy Isten minden nehézségünkből jót hoz ki. Ha Isten velünk, semmi nem árthat nekünk. A nap folyamán többször is megismételhetjük.

Imánkat végül a Szent Tamás ünnepén mondott könyörgéssel zárjuk : « Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted az életszentségre való buzgó törekvéssel és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. Kérünk, add segítségedet, hogy világosan megértsük tanítását, és híven kövessük jótetteinek példáját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Áldott napot Szent Tamással !

Aquinas + Hozana + Lábjegyzetek

Miatyánk_9