Oldal kiválasztása

Ízelítő Általános Káptalanunkból

2016. júl. 25-31. között tartottuk Általános Káptalanunkat, mely egyben választókáptalan is volt

íme, egy kis ízelítő a káptalanból:

Júl. 25-én érkeztünk Kőszegre. A káptalan egy kisebb előadás-sorozattal kezdődött. Vivian Boland (ír) domonkos atya (a Rend generálisának vikáriusa, vagyis helyettese) tartott nekünk délután egy előadást a domonkos lelkiségről, különös tekintettel az egyén és szabadság, az individualizáció, a domonkos kormányzás, a felelősség témáiban. Ezt követően kiscsoportban beszélgettünk az elhangzottakról, majd este Szentmisével és zsolozsmával zártunk.
P1380534

A káptalant megnyitó szentmise.

P1380541

Lúcia nővér az egyik prédikációt fordítja :).

26-án reggel Laudessel, szentmisével kezdtünk, majd délelőtt ill. délután Vivian atya még két előadást tartott a már említett témákból, amit szintén kiscsoportos beszélgetés, szentségimádás, zsolozsma követett.

P1380550

P1380552

A szabadság béklyói – avagy elmélkedés a szerzetesi fogadalmak adta szabadságról

P1380554

P1380561

P1380565

P1380584

P1380585

27-én kezdődött meg az Általános Káptalan érdemi munkája: megszavaztuk a Káptalan ügyrendjét és a különböző funkciókat. Meghallgattuk az általános főnöknő, a perjelnők, házfőnöknők, intézményvezetők, a hivatásgondozó, a liturgikus és internet-felelős beszámolóját (az elmúlt hat évre visszatekintve), majd megbeszéltük az elhangzottakat.

P1380640

P1380672

Csoportkép Vivian Boland OP atyával.

28-án reggel zsolozsmával és szentségimádással kezdünk, majd délelőtt 10 órakor Veres András (immár) győri megyéspüspök atya szentmisét mutatott be. Ezt követően indultunk a káptalanterembe, ahol lezajlott az általános főnöknő megválasztása. A választásnál Császár István szombathelyi egyházmegyei kormányzó elnökölt. A káptalan Deák Hedvig nővért választotta elöljárónak, újabb hat évre. Az Úr áldja meg minden szolgálatát!
P1380681

A választást megelőző szentmise.

P1380702

A választás eredményének kihirdetése a közösség előtt.

P1380708

Hedvig nővér a választást követően leteszi a Hitvallást, és esküt tesz, hogy a Katolikus Egyház hitével tanításával összhangban fogja vezetni a rábízottakat.

P1380709

P1380751

29-30-án folytatódott a káptalan munkája. A téma az apostoli munkánk volt, illetve az életünk bizonyos részeit beszélgettük át. A káptalan, illetve az általános főnöknő megválasztotta a Rend Tanács tagjait.

P1380761

A megtárgyalandó témák rangsorolása….

P1380754

 

P1380759

 

P1380766

P1380635

31-én délután hálatelt szívvel és a jövőbe vetett reménnyel zártuk le a Káptalant. Hálásak vagyunk az Úristennek domonkos hivatásunkért, a számos kegyelemért, ajándékért, amivel elhalmoz minket, és azért a reményért, amivel a jövőbe tudunk tekinteni.