Oldal kiválasztása

Kilenced a hivatásokért 5.

Boldog Jordán és az új hivatások

Boldog Jordán olyan töretlen hittel bízott abban, hogy Isten sok hivatást vonz a Prédikátorok Rendjébe, hogy feljegyezték róla: amikor valahová megérkezett prédikálni, a testvérekkel előre több habitust készíttetett, hogy amikor a fiatalok jelentkeznek és kérik a felvételüket a Rendbe, azonnal be tudja őket öltöztetni.
„Gyakran járt azokba a városokba, amelyek egyetemi székhelyek voltak és amelyekről tudta, hogy sok ott a diák. Így minden nagyböjtben felváltva prédikált, egyik évben Párizsban, másikban Bolognában. Amíg ott tartózkodott, ezek a konventek olyanok voltak, mint a méhkas: rengetegen léptek be a Rendbe, és sokakat ő maga tovább is küldött más tartományokba. Így amikor jött, már előre sok habitust készíttetett, bízva abban, hogy az Úr nem késlekedik majd új hivatásokat küldeni a Rendbe, ami meg is történt prédikációinak hatására. Sőt, gyakran váratlanul olyan sokan léptek be a Rendbe, hogy alig találtak számukra habitust, amibe beöltöztessék őket. Egy emlékezetes alkalommal minden jelenlevő sírt, amikor huszonegy fiatal diákot vett fel a Rendbe Párizsban – a testvérek örömükben sírtak, a jelenlevő diáktársak meg bánatukban, hogy barátaiktól el kell búcsúzniuk. Sokan közülük később különféle helyeken a teológia professzorai lettek. A belépők között volt egy fiatal német fiú is, akit fiatal kora miatt a Mester többszörösen visszautasított, amikor az be akart lépni. Ám mivel ezúttal sikerült a többi húsz között belopakodnia, nem volt szíve ismét elutasítani, már amiatt sem, hogy több mint ezer diák volt jelen az alkalmon. Így a Mester mosolyogva és viccelődve odasúgta nekik: „Lám, lám, egyikőtök úgy lopakodik be a Rendbe, mint egy tolvaj.” A ruhatáros azonban csak húsz habitust készített elő, és a jelenlevő diákok sokasága miatt nem tudott senki kimenni a káptalanterembe, hogy hozzon még egyet. Így aztán a testvéreknek kellett összeadni a habitust számára: egyik a skapuláréját adta oda, másik a tunikáját, ismét másik a kapucniját, övét, kappáját, és így öltöztették be a fiút.”
jord_hiv
Jordán és két társának beöltözése: