Oldal kiválasztása

Kilenced a hivatásokért 3. B. Jordán és a menyét

Boldog Jordán és a menyét

Boldog Jordán megnyerő és együttérző egyéniségével és szavaival nem csak az embereket nyerte meg az Úrnak. Tudunk egy kedves epizódról, amikor több testvérrel volt úton, és lemaradt az egyikükkel beszélgetve. Az elől haladó testvérek egy szikla mélyedése előtt megálltak, és befele kukucskáltak. Amikor Jordán odaérve megkérdezte, mit történt, kiderült, hogy egy szép kis állat szaladt át előttük és elrejtőzött a mélyedésben. Akkor Jordán odahajolt és bekiáltott:

„Az Isten nevében, gyere ki te szép kis teremtmény, hogy gyönyörködhessünk benned!”

menyet

A menyét pedig azonnal kisietett a mélyedésből, és megállva előtte felnézett az arcába. Akkor a Mester egyik kezét az állatka mellső lábai alá téve, a másik kezével sokáig gyengéden és szeretettel simogatta a fejét és a hátát, és a menyét mindezt békésen elfogadta. Végül áldásával visszaküldte őt a mélyedésbe: „Menj vissza rejtekedbe, és áldott legyen a Teremtő, aki alkotott téged!” A menyét elfutott, a jelen levő testvérek pedig igen csodálkoztak a történteken.
Az Isten azért tesz csodákat, hogy az életszentségben előbbre segítsen vele. Ez az eset azonban arról tanúskodik, hogy Isten néha azért teszi mindezt, hogy a teremtett világ szépségét és rendjét megcsodálhassuk. Ez a kis történés Jordán életében mintegy felvillantja előttünk az új ég és új föld harmóniáját, ami után mindannyian vágyakozunk.
Kérjük Boldog Jordán közbenjárását, hogy ő, aki szeretettel és megértéssel fordult minden teremtett létező felé, eszközöljön ki a Rend számára ma is új hivatásokat, akik együttérző szeretettel tudnak másokat az Úrhoz közelebb vezetni.

Ó BOLDOG JORDÁN, Szent Domonkos méltó utóda, a Rend megalapítása utáni időben a Te példád és lelkesedésed sok fiatalt buzdított, hogy kövessék Krisztust Szent Domonkos atyánk fehér ruhájában. Mint a domonkos hivatások gondozásának pártfogója, kérünk, vezess tehetséges és odaadó férfiakat és nőket a Rendünkbe. Közbenjárásodra csatlakozzanak a Rendhez nagylelkű és áldozatkész fiatalok, akik készek magukat az apostoli életre áldozni az igazságért. Segítsd őket, hogy fel tudjanak készülni és méltók lehessenek a domonkos hivatás kegyelmére. Buzdítsd őket, hogy szerezzenek jártasságot az isteni tudományokban, hogy erős elhatározással törekedjenek a hit bajnokaivá válni, és valóban a világ világossága legyenek. Szászországi Boldog Jordán, a domonkos hivatások pártfogója, könyörögj érettünk! Ámen.