Oldal kiválasztása

Boldog Jordán és a domonkos apácák

Mielőtt Szent Domonkos hivatalosan megalapította volna a Prédikátor Testvérek Rendjét, megalapította az első szemlélődő női közösséget. Ennek elég könnyen érthető történelmi oka van: miután több nőt megmentett a kathar eretnekségtől, pozitív alternatívát akart kínálni nekik. Mint katharok, ezek a nők igen szigorú, aszketikus életet éltek, így Domonkos felkínálta nekik az igazi aszkézist azzal, hogy megalapította Prouille-ben az első monostort. A későbbi években Rómában is (újra)alapított egy konventet (San Sisto). Bolognában pedig az ő kezébe tette le fogadalmait Andalói Boldog Diána, egy nemes családból származó fiatal lány. Domonkos sajnálatos módon meghalt még mielőtt Diána álma teljesülhetett volna, hogy egy domonkos monostorban élhessen.
Boldog Jordán, Domonkos utódaként, folytatta az általa elkezdett munkát, többek között ő lett Diána támasza és lelki atyja, testvére is. Mint a Rend Mestere az apácák monostorait a Prédikátorok Rendjéhez csatolta. A monostorok a prédikátor testvéreknek is mind imában, mind vándorútjuk során fontos támaszai lettek: az apácák a maguk rejtett életével és imájával hatékonnyá teszik a rend többi tagja által hirdetett Igét, és emlékeztetnek minket is arra, hogy apostoli életünknek a szemlélődésből kell mindenkor forrásoznia.
Boldog Jordán és Boldog Diána az Isten Igéjéről beszélgetnek
Jordánnak több levele fennmaradt, amelyet Diánának és a monostor nővéreinek írt. Ezek a levelek tanúskodnak arról, hogy milyen mély testvéri szeretettel hordozta Diána és a nővérek ügyeit. Kettejük testvéri barátsága szép példája annak, hogy a tiszta szeretet mennyire közel visz az Istenhez. Íme, egy részlet, melyet Boldog Diánának írt 1223 Karácsonyán, vigasztalva és arra bátorítva őt, hogy szemlélje a megtestesült igét:
„Nem tudok időt találni arra, hogy olyan hosszú levelet írjak, amilyenre a szereteted vágyna, és amilyent szívem szerint én is küldenék. Mégis írok, egy kis igét küldve neked, az Igét, aki kicsivé lett és ott fekszik a jászolban, az Igét, aki értünk testté vált, az üdvösség és kegyelem, az édesség dicsőség Igéjét, az Igét, aki jó és gyengéd, Jézus Krisztust, a megfeszítettet, akit magasba emeltek a kereszten, az Atya jobb kezének dicsőségére. Krisztust, akiben és akihez te is emeld fel a lelked, és ott mindörökre megtalálod a nyugalmat. Olvasd ezt az Igét újra és újra a szívedben, forgasd az elmédben, engedd, hogy olyan édes legyen ajkadon, mint a méz; elmélkedj rajta és foglalkozz vele, maradj vele, hogy veled maradhasson és benned lakozzon mindörökké.”
Ahogy folytatjuk kilencedünket Boldog Jordánhoz, kérjük hálatelt szívvel, hogy járjon közben hivatásokért a világ minden táján élő szemlélődő domonkos nővéreink közösségeibe is, hogy imájukkal és Istenbe rejtett életükkel továbbra is segíthessük a Rend igehirdetését:

Ó BOLDOG JORDÁN, Szent Domonkos méltó utóda, a Rend megalapítása utáni időben a Te példád és lelkesedésed sok fiatalt buzdított, hogy kövessék Krisztust Szent Domonkos atyánk fehér ruhájában. Mint a domonkos hivatások gondozásának pártfogója, kérünk, vezess tehetséges és odaadó férfiakat és nőket a Rendünkbe. Közbenjárásodra csatlakozzanak a Rendhez nagylelkű és áldozatkész fiatalok, akik készek magukat az apostoli életre áldozni az igazságért. Segítsd őket, hogy fel tudjanak készülni és méltók lehessenek a domonkos hivatás kegyelmére. Buzdítsd őket, hogy szerezzenek jártasságot az isteni tudományokban, hogy erős elhatározással törekedjenek a hit bajnokaivá válni, és valóban a világ világossága legyenek. Szászországi Boldog Jordán, a domonkos hivatások pártfogója, könyörögj érettünk! Ámen.