Oldal kiválasztása

Éppen húsz esztendővel ezelőtt, 1994 szeptemberében indította első évfolyamát a Domonkos Nővérek fenntartásában működő Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. Természetesen akkor még nem így hívták az intézményt. Az általános iskola 2006-ban bővült óvodával, az idei tanévben pedig megkezdi működését a gimnázium.

            Kőszeg város arculatához 1868 óta szorosan hozzátartozik a Domonkos Nővérek oktató-nevelő munkája. Annak idején elemi és polgári iskola mellett tanítónőképzőt is működtettek az épületegyüttesben. 1948-ban fallal választották el az iskolát a nővérek lakrészétől. A kommunizmus évtizedei után a Várkörön álló épületrész általános iskolaként nyitotta meg kapuit. Ma – civil pedagógusokkal együttműködve – 11 domonkos nővér végez nevelő munkát az intézményben.

            A fejlődés, növekedés útja nem volt egyszerű. Jótevők nagylelkűsége, szerzetes és civil pedagógusok lelkes, önfeláldozó munkája áll a háttérben. Az elmúlt húsz év során nagyon sokszor mutatta meg jóságát a Gondviselés.

            Mindezeknek köszönhetően 2014. augusztus 30-án sor kerülhetett a felújított épületrész megáldásra. A hajdan befalazott ajtók újra megnyíltak Elkészült a várva-várt konyha és ebédlő, a gimnáziumi tantermek, valamint a kollégiumi helyiségek egy része.

Az átadó ünnepségre hivatalosak voltak a város és a szomszédos oktatási intézmények vezetői és mindazok, akik szívükön viselik az iskola életét, fejlődését. A programot – az igazgatónő, Kakucs Petra nővér köszöntő szavai után – az iskolai diákjainak rövid, színvonalas műsora nyitotta meg. Ezt követően Dr. Veres András megyéspüspök barátságos, bíztató szavakkal méltatta az intézményben szolgálatot teljesítő szerzetes nővérek és civil pedagógusok kitartó munkáját, majd megáldotta az újonnan elkészült termeket. A megáldás szertartása után Huber László polgármester beszélt az intézmény – Kőszeg történetével szorosan összefüggő – közel 150 éves múltjáról. Végül Deák Hedvig nővér, a Domonkos Nővérek általános főnöknője mondott köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a 2014/2015-ös tanév 75 óvodással, 365 általános iskolással és a kilencedik évfolyamon 11 gimnazista diákkal kezdődhet.

Az ünnepség végén szerény agapé várta a vendégeket az új ebédlőben, ahol alkalom nyílt a személyes beszélgetésre is.

            A gimnazisták tanévnyitó szentmiséjére másnap, augusztus 31-én került sor a Zárdatemplomban, ahol hálát adtak az új kezdés lehetőségéért és Istentől kértek erőt és kegyelmet, hogy a lehető legjobb választ adhassák majd az új kihívásokra.