Oldal kiválasztása

GaudenzioFerrari_StorieCristo_Varallo2

Ma, amikor homlokunkra hamuval keresztet rajzol a pap, belépünk a Nagyböjt időszakába. Megkezdjük lelki utunkat, hogy felkészüljünk a húsvéti misztériumok méltó ünneplésére.
A fejünkre szórt hamu a teremtményi valóságunkra emlékeztető jel. Bűnbánatra és megtérésre hív, hogy még szorosabban kövessük az Urat. A Nagyböjt olyan utazás, melynek során felmegyünk Jézussal Jeruzsálembe, ahol majd beteljesedik Szenvedésének, Halálának és Feltámadásának misztériuma. A Nagyböjt emlékeztet minket, hogy a keresztény élet „Út”, amire rá kell lépnünk. A kereszténység nem megtartandó törvény, hanem sokkal inkább úton levés Krisztussal. A kereszténység azt jelenti: követjük Krisztust, az Ő nyomában járunk és egyre jobban rá hasonlítunk.
Ez a nagyböjti utazásunk az Úrral mindenekelőtt a liturgiában mutatkozik meg: Jézus iskolájában tanulhatunk, felidézzük azokat az eseményeket, amelyek elhozták nekünk az üdvösséget. Ez azonban nem csupán a múlt eseményeiről való megemlékezés. A liturgikus cselekményekben Krisztus a Szentlélek ereje által jelenvalóvá teszi önmagát és ezek a megváltó események valóságossá és jelenvalóvá válnak.
Van egy kifejezetten erre a jelenvalóságra utaló kifejezés, amellyel a liturgiában gyakran találkozunk. Ez a szó a „ma”. Mégpedig annak eredeti és gyakorlati, nem pedig szimbolikus értelmében.
Isten ma kinyilatkoztatja nekünk törvényét, azt kérve, hogy válasszunk jó és rossz, élet és halál között (MTörv 30,19). Ma elérkezett az Isten Országa, térjünk meg és higgyünk az evangéliumban (Mk 1,15). Ma Krisztus meghalt a Kálvárián és feltámadt a halálból; felment a mennybe és ott ül az Atyaisten jobbján; ma megkaptuk a Szentlelket; ma van az alkalmas idő…
Kedves Barátaim, ezen a Nagyböjti utazáson gondosan ügyeljünk arra, hogy valóban elfogadjuk Krisztus meghívását, hogy őszintébben, mélyebben, állhatatosabban kövessük Őt, hogy megújulhasson bennünk a keresztségi kegyelem. Hagyjuk el a régi embert és öltsük magunkra Krisztust, hogy megújultan érkezzünk el a Húsvétra, s Szent Pállal együtt mondhassuk: „Élek, de már nem élek, hanem Krisztus él énbennem” (Gal 2,20). Áldott nagyböjti utazást kívánok mindenkinek!
XVI. Benedek pápa 2011. márc. 9-én az Általános kihallgatáson mondott beszédéből