Oldal kiválasztása

Domonkos életforma

„Az apostolok küldetésének részeseiként, az ő életüket a Szent Domonkos által kezdeményezett forma szerint éljük: egyek vagyunk a közös életben, hűségesek az evangéliumi tanácsokra tett fogadalmunkhoz, buzgók a liturgia, különösen az Eucharisztia és a zsolozsma közös ünneplésében és az imádságban, serények a stúdiumban, kitartók a szerzetesi fegyelemben. Mindezek nemcsak Isten dicsőségére és a mi megszentelődésünkre irányulnak, hanem közvetlenül szolgálják az emberek üdvösségét, mivel felkészítenek és ösztönzést adnak a prédikációra, alakítják azt, viszont a prédikáció is alakítja ezeket. Ezek az elemek szilárdan kapcsolódnak egymáshoz, arányuk harmonikus, és kölcsönösen megtermékenyítik egymást; a Rend sajátos élete, mely teljesen apostoli, mindezek szintézisén alapul, melyben a tanításnak és a prédikációnak a szemlélődés bőségéből kell fakadnia.” (Primae ConstitutionesA Prédikátor Rend testvéreinek alapkonstitúciója, IV.)

A fenti idézet összefoglalja lelkiségünk fő jellemzőit, melyeket a Rend ún. alappillérekben fogalmaz meg, s melyek mintegy egymásra épülve – adoráció, komtempláció, kommunió – vezetnek egyre teljesebben a Rend küldetése, a prédikáció felé.