Oldal kiválasztása

Stúdium

Az állandó tanulás szemlélődésünknek is és szolgálatunknak is a forrása, mivel felkészít az Egyház és az emberek szolgálatára: “stúdiumunknak arra kell legfőképpen és lángoló odaadással irányulnia, hogy felebarátaink lelkének hasznosak tudjunk lenni.”

„Szent Domonkos számára az üdvösség szolgálatára irányuló stúdium tervének elengedhetetlen részét képezte – mindez az ő korában igen nagy újításnak számított – ugyanis a kézi munka monasztikus kötelezettségét helyettesítette az állandó tanulás kötelezettségével. Ő maga Szent Máté evangéliumát és Szent Pál leveleit mindig magánál tartotta, a testvéreket nagyobb városokba küldte “hogy tanuljanak, prédikáljanak és konventeket alapítsanak”. Ez a nagy újítás a domonkos élet egyik ismertetőjegye lett. A Rend történetének folyamán az isteni igazság szemlélése és tanulmányozása, egyszersmind ennek a szent tudásnak a továbbadása folyamatosan jelen volt. Ez nem csak táplálja a szemlélődést, hanem ki is küszöböli annak tudatlanságból fakadó akadályait és alakítja a gyakorlati ítéletet”. Ezért stúdiumunk nem csupán a diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat jelenti (teológiai tanulmányok, tanári vagy más nevelői képzettség), hanem lelki és szellemi táplálékot is. „Minden tudományág, amely megpróbálja világunkat értelmezni, szövetségesünk Isten keresésében”.

„A stúdium erős akaratot és a teljes személyiség hozzájárulását igényli. A kitartás, amit a stúdium megkövetel, és a nehézségek, amikkel szembe kell nézni, az aszkézis egy fajtáját alkotják. A tanulmányok által figyelőképességünk is fejlődik, ami előkészít az imádságban történő Istenre figyelésre. Ebben a feladatban kiváló mester és példa Aquinói Szent Tamás, akinek tanítását az Egyház kiváltképpen ajánlja és a Rend mint örökségét fogadja el, amely termékeny hatást gyakorol az egész Prédikátor Rend szellemi életére és megadja annak sajátos karakterét.” (Konstitúció, I./III.)Primae Constitutiones, Előszó

Szent Domonkos szenttéavatási pere, MOPH XVI, 143-144, n. 26.

LCM n. 100. § 2. (A domonkos apácák konstitúciói)

Timothy Radcliffe OP, A stúdium és az örömhír hirdetése c. levele a Rendhez, 1995