Oldal kiválasztása

Fenntartói értékelés 2013/14

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS A MÁRIA VALÉRIA KERESZTÉNY ÓVODÁRÓL

Tisztelt Óvodavezető! Kedves Éva!

Köszönettel vettem kézhez a 2014. augusztus 29-én kelt beszámolódat a 2013/14-es nevelési évről. Örömmel állapítottam meg, hogy az ebben leírtak összecsengenek a személyes tapasztalataimmal, melyeket az intézménylátogatások során szereztem az elmúlt nevelési évben. Megbízható, mély szakmai tapasztalatotokról tanúságot tevő munkátokkal nagymértékben segítitek a családok, s rajtuk keresztül az egyházközség, a város közösségének építését.

Szeretném Neked, és minden óvodai dolgozónak ezúton is kifejezni a fenntartó Kongregáció nevében hálámat és nagyrabecsülésemet!

További lelkes munkátokhoz Isten áldását kérem!

Budakeszi, 2014. augusztus 31.

                                                                               Dr. Deák Viktória Hedvig OP

                                                                                        általános főnöknő