Oldal kiválasztása

Fenntartói értékelés 2012/13

FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉS A MÁRIA VALÉRIA KERESZTÉNY ÓVODÁRÓL

 

Tisztelt Óvodavezető! Kedves Éva!

A Mária Valéria Keresztény Óvoda 2013. augusztus 30-án kelt Éves beszámolója, és személyes ellenőrzés alapján megállapítom, hogy a 2012-2013. nevelési évre kitűzött célok és feladatok megvalósítása az éves munkaterv szerint megtörtént.

A pedagógiai-szakmai munka, a tanügyigazgatási feladatok, a gazdasági feladatok, a személyi ügyintézés és egyéb feladatok rendben megvalósultak az intézményben.

A Mária Valéria Keresztény Óvoda vezetésének és alkalmazotti közösségének munkája megfelel az általunk elvártaknak. Szeretném kifejezni az óvoda vezetőjének és munkatársainak, hogy kiválónak tartom az intézményben folyó pedagógiai munkát, és példaszerű a kollégák áldozatos, szeretetteljes nevelői munkája. A fenntartó Kongregáció nevében szeretném kifejezni ezért hálámat és nagyrabecsülésemet.

További munkátokhoz kérem Isten áldását!

Budakeszi, 2013. augusztus 31.

 

Dr. Deák Viktória Hedvig OP

általános főnöknő