Oldal kiválasztása

Szerzetesi közösségek

Domonkos közösségi életünk színterei házaink.

Minden nővér, miután fogadalmat tesz, egy konkrét közösségnek lesz a tagja, azaz oda kap ún. asszignációt az általános főnöknőtől. Kongregációnknak jelenleg három háza van. Jelenleg mind a három ún. konvent (Budakeszi, Kőszeg, Hódmezővásárhely), azaz teljes jogú ház, ahol legalább hat örökfogadalmas nővér lakik: a domonkos közösségi élet, apostoli feladataink, a liturgia méltó végzése igényli, hogy közösségeink létszáma ne legyen túl kicsi.

Házaink egy-egy domonkos szentről vannak elnevezve.

A konventek örökfogadalmas nővérei, akik a házikáptalant alkotják (az a testület, amely a helyi közösség ügyeiben illetékes) választják a házfőnöknőt, aki a közösséget vezeti. Az egész Kongregációt az általános főnöknő vezeti, őt a Kongregációt képviselő általános káptalan választja meg.

Sziénai Szent Katalin Konvent

Alapítás éve: 1998
A budakeszi egyházközség meghívására, 1998-ban költöztünk Budakeszire, a jelenleg kollégiumként funkcionáló épületbe. 2004-ben itt épült fel az új rendházunk, amely jelenleg az általános főnöknő székhelye, és itt van a noviciátus is. Sokféle módon veszünk részt az egyházközségben folyó apostoli munkában (katekézis, iskolai hitoktatás, szentségekre felkészítés, csoportokkal való foglalkozás), illetve itt laknak azok a nővérek is, akik a Sapientia Főiskolán tanítanak.

 • Általános főnöknő: Deák Viktória Hedvig OP
 • Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 192/A
 • Tel/Fax: 06-23-451-721; 06-23-450-451
 • E-mail: deak.hedvig@sapientia.hu
 • Házfőnöknő: Farkas Éva Imelda OP
 • Cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 192/B
 • Tel/Fax: 06-23-451-721, 23-457-721
 • E-mail: imeldaop55@gmail.com

Szászországi Boldog Jordán Konvent Kőszeg

Alapítás éve: 1868; újraalapítva: 2000

Kőszegen volt 1950-ig a Kongregáció anyaháza, és hivatalosan most is ott van, de a ház helye megváltozott. A régi kolostorépületet ugyanis csak 2008-ban kapta vissza a Kongregáció, romos állapotban. A kőszegi iskolában 2000 óta tanító nővéreknek azonban szükségük volt lakóhelyre: az új rendház egy, az iskolától nem messze lévő, kolostorrá átalakított családi házban van. Az itt élő nővérek az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban tanítanak.

 • Házfőnöknő: Kubányi Annamária Renáta OP
 • Cím: 9730 Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky u. 16.
 • Tel.: 06-94-563-097, 06-94-563-098
 • E-mail: renataop@freemail.hu

Rózsafüzér Királynője konvent, Hódmezővásárhely

Alapítás éve: 1903; újraalapítva: 2005

A rendnek nagy hagyományai voltak Hódmezővásárhelyen, ahol 1950 előtt a nővérek iskolát tartottak fent. 2005-ben a helyi egyházközség és a város hívására a Kongregáció új házat alapított a városban. Az itt lakó nővérek a két egyházközségben folyó lelkipásztori munkában vesznek részt (katekézis, iskolai hitoktatás, szentségekre felkészítés, csoportokkal való foglalkozás, egyéni lelkivezetés), és a gimnáziumban tanítanak hittant. A Kongregáció a fenntartója a Mária Valéria Keresztény Óvodának is, ahol szintén a nővérek tanítanak hittant.

 • Házfőnöknő: Rauscher Alice Dóra OP
 • Cím: 6800 Hódmezővásárhely Szent István tér 4.
 • Tel.: 06 20 82 33 450
 • E-mail: doraop@gmail.com
Jézus Szíve Rendház
Cím: 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 4.
Telefon: 94-310-331
létszám: 3 fő (állandó)
Helyi elöljáró: Héjja Beatrix Lujza OP
Email: hejjablujza@gmail.com
Ház tevékenységei: hitoktatás, ifjúsági-, felnőtt pasztoráció.