Oldal kiválasztása

2013. Október 20-án makkosmáriai zarándoklaton vettünk részt a gyermek rózsafüzér-társulat tagjainak kis csoportjával. Ezzel csatlakoztunk ahhoz a felhíváshoz, amit a Hit Évének kezdetén XVI. Benedek pápa tett közzé, mi szerint teljes búcsút engedélyez mindazoknak, akik valamely Mária-kegyhelyre elzarándokolnak, és ott a megfelelő imákat elmondják.

Utunkra magunkkal vittük szeretteinket, barátainkat, és imádkoztunk mindazokért is, akiket még nem tudunk igazán szeretni. Hálaadással fordultunk a jó Istenhez mindazért a jóért, amivel napról napra megajándékoz minket, és megköszöntük a Szűzanyának, hogy anyai oltalmával mindig velünk van.

Lilla, Noémi, Veronika, Miska! Köszönjük a részvételt és a hősies helytállást!

Az alább megtekinthető képes beszámolóból kiderül az is, hogy miként váltak a gyerekek túrabotjai egy hozzánk szegődött ismeretlen kutya fogainak martalékává. 🙂