Szászországi Boldog Jordán: Könyvecske a Prédikátorok Rendjének kezdeteiről

Szászországi ​Boldog Jordán, a mű szerzője 1175-ben vagy 1185-ben született a westfáliai Burgbergben. A párizsi egyetemen tanult, és 1218-ban már elnyerte a magister artium fokozatot.1219 nyarán találkozott Szent Domonkossal Párizsban. 1220. február 12-én lépett be a Prédikátor Testvérek Rendjébe. 1221 júniusában a bolognai káptalanon Lombardia provinciálisává választották, Szent Domonkos halála után pedig 1222. május 23-án Párizsban a rend mesterévé, Szent Domonkos utódává. 

A következő években szinte egész Európát bejárta, végiglátogatta a domonkos közösségeket, és olyan prédikált, hogy egy alkalommal például Párizsban 60 diák kérte felvételét a rendbe. Szent Domonkos után kétségtelenül neki volt a legnagyobb szerepe a rend szellemiségének, törvényhozásának, szervezetének kialakításában. A domonkos nővérekkel is meleg, szeretetteljes kapcsolatot tartott fenn, ahogy az Boldog Dianához és a bolognai domonkos kolostorban élő nővértársaihoz írt leveleiből is kitűnik. 

1237-ben a szentföldi provinciát látogatta meg, visszatérőben hajótörést szenvedett két társával együtt február 13-án. Akkonban temették el. (Kiadó: Magyar Domonkos Rendtartomány).