Oldal kiválasztása

Szent Margitot egyszer egyik társa kérte, adjon neki tanácsot, hogyan imádkozzon, hogyan haladjon előre a lelki életben. Margit ezt válaszolta: „Ajánld testedet és lelkedet az Úristennek, és szíved legyen mindenkor az Úrral, hogy sem halál, sem egyéb ok téged el ne vonjon Isten szerelmétől.”
Margit nagyon bölcsen nem részletezte, nem nevezte néven ezt az „egyéb okot”, ami elválaszthat minket az Úr szeretetétől. Ez ugyanis minden ember esetében más és más. Sőt, lehet objektíve kifejezetten jó dolog az, ami Tőle elválaszt, amennyiben ezt a jó dolgot előbbre helyezzük Isten szereteténél.
Mindannyiunknak magunknak kell megvizsgálnunk, hogy saját életünkben melyek azok a dolgok, szokások, tevékenységek, egyebek, amelyek közénk és Isten közé állnak, amelyek könnyen elvonnak minket az Ő szerelmétől. Azonban nem állhatunk meg a puszta vizsgálódásnál. Szent Margit megmondja azt is, mi segíthet elkerülni, hogy ezek a dolgok fontosabbak legyenek, mint az Úr szeretete: „szíved legyen mindenkor az Úrral”.
Ezt a mondását párhuzamba állíthatjuk Jézus szavaival: „Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Mt 6,21). Szent Margit gondolatmenetét követve: ahova helyezed a szívedet, ott lesz a kincsed; az Úrnál.
A mai napon ez legyen az útravalónk: fogadjuk meg Szent Margit tanácsát, és szívünk legyen mindenkor az Úrral, hogy valóban semmi ne vonjon el minket az Ő szeretetétől.