Deák V. Hedvig OP: Árpád-házi Szent Margit és a Domonkos hagiográfia – Garinus legendája nyomában

Árpád-házi Szent Margit alakja nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt. Köszönhető ez elsősorban annak, hogy élettörténetét középkori mértékkel mérve kivételesen bőséges forrásanyag tárja elénk. Ez a könyv elsősorban nem a Margit-életrajz részleteit kívánja finomítani, hanem a rá vonatkozó dokumentumoknak ered a nyomába. Közeli betekintést nyerhetünk a középkori hagiográfusi mentalitásba, a szerzőnek a szentségről, a csoda mibenlétéről alkotott felfogásába. (Kairosz Kiadó)