ISKOLAMEGÁLDÁS – KŐSZEG

ELKÉSZÜLT KŐSZEGI ISKOLÁNK BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA

Egy közel 30 éves folyamat zárult le március 14-én. 1994-től működik újra Kőszegen az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola Gimnázium és Kollégium (kezdetben csak általános iskolával). Az iskola épületegyüttesét fokozatosan kapta vissza a fenntartó Kongregáció, egyúttal több lépésben épült újra az intézmény (2006-tól óvoda, 2014-től gimnázium és kollégium is működik). Az államosítás 40 éve és a fokozatos bővülés tette szükségessé a teljes épület felújítását és bővítését külön óvodaépülettel, tornateremmel. A most lezárult építési munkák célja az volt, hogy az iskola eddig még fel nem újított részei új külsőt kapjanak, megújulhasson többek között a díszterem és az iskola homlokzata, és új aula létesüljön. Ezek kivitelezése folyt 2022 és 2024 között, amihez a forrást 90 %-ban kormányzati támogatás biztosította.

Az iskola diákjainak felemelő március 15-i műsora után, melyet Palatkásné Kolnhofer Judit tanárnő rendeztt, az elkészült épületrészeket Fekete Szabolcs szombathelyi segédpüspök áldotta meg. Előtte Soltész Miklós államtitkár ünnepi beszédében Aquinói Szent Tamás alakján keresztül hit és tudás egységét fejtette ki: az egyházi iskola az a hely, ahol ez megvalósulhat. Ez az ünnepi nap alkalom volt arra is, hogy visszatekintsünk az iskola külső-belső épülésének múltjára, és arra, hogy hatott mindez a fenntartó közösség identitásának, küldetéstudatának alakulására: ezt idézték fel beszédjükben Dóra és Hedvig nővérek, mint akik korábbi elöljáróként végigkísérték ezt a folyamatot. Petra nővér, Kongregációnk általános főnöknője pedig kifejezte a Kongregáció köszönetét és háláját mindazok felé, akiknek a segítségével és támogatásával mindez lehetővé vált. A lezárt felújítás kapcsán új emléktábla is került az iskola főbejáratához, amely megörökíti a megvalósult munkák létrejöttének főszereplőit és azokat, akik ehhez hozzájárultak. Külön tábla jeleníti meg a holland domonkos nővérek címerét: ez emlékeztet a hálára azok iránt, akik a régi kolostor – jelenlegi kollégiumépület rekonstrukciójához járultak hozzá jelentős anyagi segítséggel.