Kakucs Adél Petra nővér a domonkos nővérek új általános főnöknője

A mai napon került sor általános káptalanunkon az új általános főnöknő megválasztására. A választáson Székely János szombathelyi megyéspüspök elnökölt, aki a Szentlélekről szóló votívmisét mondta. Szentbeszédében egyrészt az alapító nővérek bátorságát és odaadottságát állította elénk példának, másrészt arra bíztatta a leendő elöljárót, hogy a Szűzanyának és az Úr tanítványainak példájára „égre nyitott szívvel” figyeljen az Úrra, hogy így az Úr rajta keresztül, „felülről” tudja építeni a közösséget. A szentmise utáni választáson a káptalan Kakucs Adél Petra nővért választotta meg általános főnöknővé a következő hat évre.

Petra nővér 1970. július 28-án született Nyárádszeredában és Nyárádremetén nőtt fel.
Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen végezte. A tanítónői diploma megszerzése után lépett a kongregációba 1995-ben. 1997-ben tett első fogadalmat, 2000-ben pedig örökfogadalmat. A rendbe lépése után szerzett matematika és hittan tanári oklevelet.
1997 és 2000 között Szombathelyen a Püspöki Általános Iskolában (Brenner János Nevelési Központ jogelődje) tanított hittant. 2000-től Kőszegen a kongregáció fenntartásában működő Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója volt. A rendben két alkalommal volt perjelnő a kőszegi konventben, 2004-től a rendi tanács tagja, 2010-ről pedig vikária (általános főnöknő helyettese volt.)

Több, mint két évtizedes intézményvezetői működése alatt bővült az általános iskola óvodával, 2014-ben gimnáziummal és kollégiummal. Szakmai rátermettsége, elkötelezettsége, személyes karizmái és az Úr kegyelmének köszönhetően egy olyan virágzó intézményt ad át, amely országos szinten is nevet szerzett magának.

Hedvig nővérnek hálásan köszönjük minden munkáját, mellyel az elmúlt tizenkét évben a Közösség növekedését szolgálta. Ez idő alatt Kongregációnk nagyon sokat gyarapodott spirituális és intézményes szinten, ugyanakkor mélyült domonkos identitásában, gyökereink megismerésében, elmélyítésében, továbbá nemzetközi kapcsolataink is tovább épültek. Sokat gazdagodtunk nemcsak a liturgia, hanem a hit és a hithirdetés, az intellektuális apostolkodás terén. Ferenc pápa szavait segítségül hívva: Hedvig nővér az igazság bátorságát, a lélek szabadságát, és az intellektuális egyenesség erényeit élte elénk, és példájával minket is erre buzdított.

Köszönjük Hedvig nővérnek az odaadottságát, hűségét, példamutatását, az Úr és az Ő egyháza iránti szeretetét. Életére és további szolgálataira a Jóisten áldását kérjük.
Ezúton is köszönjük minden barátunk és ismerősünk imádságát, továbbra is számítunk támogatásotokra! Különösen is kérjük imáitokat a káptalan hátralévő munkájáért, egész közösségünkért, és főként új elöljárónkért!