Konferencia Aquinói Szent Tamás antropológiájáról

Október 6-7-én konferenciát szerveztek a domonkos nővérek abból az alkalomból, hogy 2023-ban ünnepli az Egyház és a Prédikátorok rendje Aquinói Szent Tamás szentté avatásának 700 éves jubileumát.

Az esemény nem pusztán bemutatni kívánta a Doctor communis teológiáját, hanem olyan témára összpontosított, amely ma a legkritikusabbak közé tartozik, vagyis annak tisztázására, hogy ki az ember. Így a különböző előadások arra keresték a választ, hogy Szent Tamás filozófiája és teológiája hogyan lehet segítség és inspiráció a kortárs antropológiai kérdésekre adott válaszokban. Többen rámutattak arra, mennyire központi és milyen, ki nem aknázott gazdagságot rejt a test-lélek viszony helyes értése.

Így Székely János szombathelyi megyéspüspök megnyitójában arra hívta fel a figyelmet, mennyire lényeges, milyen választ adunk a „ki az ember” kérdésre: helyes erkölcsi döntéseket nem lehet hozni ennek hiányában.

A konferencia első előadója, Vincze Krisztián, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának filozófiaprofesszora arról beszélt, hogy az evolúció elmélete milyen kérdéseket tesz fel a szenttamási teremtéstannak, és az erre adott válaszok hogyan meríthetnek inspirációt Tamásból.

Francois-Xavier Putallaz, a fribourgi egyetem teológiai karának professzora azt fejtette ki, hogy az ember nem testbe zárt lélek, hanem a lélek és test egysége lényegi. A test a lélekre van irányítva, ezért az ember egészét átjárja a lélek, emberivé teszi. Ennek félreértése vezet a test módosításának különböző igényeihez (tetoválás, transszexualizmus etc). És ezért nem szabad elhanyagolni a képzelet és az érintés nevelését: két olyan terület, ahol az ember testi és szellemi világa egészen közel van.

Serge-Thomas Bonino domonkos atya, a Nemzetközi Teológiai Bizottság korábbi titkára, a Pápai Szent Tamás egyetem professzora „Az ember, mint félresikerült angyal?” című előadásában azt fejtette ki, hogy mindaz, amit az angyalokról tudunk, hogyan tart tükröt az ember számára.

Isolde Cambournac teológus, biológus azt mutatta be, hogyan gondolkodott – Arisztotelész nyomán – Szent Tamás férfi és nő megkülönböztetéséről, és mik ennek a mai tanulságai.

Simon Gaine domonkos szerzetes, a Pápai Szent Tamás Egyetem professzora, a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja Jézus Krisztus emberségének tulajdonságairól beszélt: azt fejtve ki, hogy az ember üdvözítésének célja hogyan határozza meg Jézus Krisztus emberségének tulajdonságait.

Szabó Bertalan domonkos szerzetes, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára azt világította meg, hogy az ember élete a Szentlélek ajándékain keresztül milyen új minőséget kap.

Wojciech Giertych, a Pápai Ház teológusa, egyben az Angelicumon az alapvető morális tanára, a tamási emberképből kiindulva mutatott rá arra, a tamási teológia alapelvei hogyan jelentenek iránymutatást és inspirációt a kortárs erkölcsi kérdések esetében.

A konferencia utolsó előadója Petres Lúcia domonkos nővér, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára volt, aki Szent Tamás De veritate című művének igazság-fogalmát vetette össze a posztmodern igazság-fogalmával, rámutatva arra, miért éltető a tamási ismeretelméleti realizmus.

A konferenciát kerekasztal zárta az előadók részvételével, akik többek között arról is meséltek, hogyan fedezték fel ők maguk Szent Tamás munkásságát, mi vonzotta őket a legjobban. Többen említették, hogyan találkoztak Tamással úgy, mint akinek a művei segítenek abban, ha a hitünk tartalmára, értelmességére rákérdezőknek választ akarunk adni. Szó esett arról is, van-e egy eléggé antiintellektualista közegben esélye Szent Tamásnak: itt az előadók arra hívták fel a figyelmet, hogy bár Tamás sok szempontból peremre került a II. Vatikáni zsinat után, de ez inkább csak Nyugat-Európára, és azon belül is a teológiára igaz. Észak-Amerikában például már több évtizede Tamás-reneszánsznak lehetünk tanúi, amelyet sok-sok kiadvány, konferencia de akár neten alérhető, és Tamást népszerűsítő anyagok is tanúsítják. (iaquinas.com; https://aquinas101.thomisticinstitute.org/ A domonkos nővérek gondozásában ill. támogatásával pedig már számos olyan különböző domonkos szerzők által írt mű megjelent magyarul is, amelyek Tamás teológiáját, spiritualitását mutatják be közérthető, illetve akadémikus szinten. Pl. Jean-Pierre Torrell, Szent Tamás, a lelki mester, Gilles Emery, A Szentháromság, Servais-Théodore Pinckaers, Séta az erények kertjében c. művei. Lásd még: https://domonkosnoverek.hu/kiadvanyok/

A szervezők remélik, hogy mind többen lesznek azok, akik az intellektuális erőfeszítéstől vissza nem riadva, hitük gazdagítására kezükbe veszik Tamás műveit. A konferencia, melynek előadásait a későbbiekben kötetben jelenteti meg a domonkos nővérek Advocata nostra kiadója, mindenképpen erre inspirált.