Konferenciát rendeztek Árpád-házi Szent Margitról

Lehet-e még újat mondani egy olyan szentről, akit minden magyar katolikus jól ismer? Az „Árpád-házi Szent Margit és kora. 750 éves örökség” címmel rendezett konferencia szervezői (Alex Leonas, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, és Deák Hedvig OP domonkos nővér) szerint nagyon is: Szent Margit életéről és koráról nem volt még ugyanis sosem hasonló léptékű tudományos konferencia, ahol a téma itthoni szakértői (21 előadás, 24 előadó) oszthatták meg legújabb kutatási eredményeiket egymással és a nagyközönséggel.
Ezt a hiányt kívánta pótolni a Károli Egyetemen november 17-18-19-én megrendezett (Margit szentté avatásának dátumára időzített) tudományos esemény, melynek előadói elsősorban a történet- és irodalomtudomány eszközeivel akarták gazdagítani tudásunkat Margitról.
Szent Margit esetében ugyanis igen szerencsés helyzetben vagyunk: a magyar középkor, és különösen az Árpád-kor erősen forráshiányos a magyar történelem viszontagságai miatt. Margit élete azonban igen jól dokumentált, köszönhetően annak, hogy már 1276-ban lefolytatták a szentté avatási perét, amely töredékesen bár, de fennmaradt, és legrégibb, latin nyelvű legendája is már megszületett néhány évvel halála után. Sőt Margit magyar nyelvű legendája is ránk maradt, amely a legrégibb latin nyelvű legendának a kiegészített változata. Margit lakóhelye pedig, a szigeti kolostor a 15. század utolsó éveiben és a 16. század elején az anyanyelvi irodalom kezdeteinek fő bázisa lett.
Így a konferencia öt tematikus blokkja közül az egyik a Margitról szóló forrásokkal kapcsolatos új kutatási eredményeket ismertette, többek között a magyar legenda keletkezésével, a Margit-legenda középkori német fordításaival kapcsolatban.
De nem csak a források kutatása adott új eredményeket. Az első tematikus blokk előadói a tatárjárás hazai és közép-európai eseményeit kapcsolták össze Margitnak és családjának élettörténetével, és IV. Béla király politikájával: világossá vált, mennyire meghatározó volt a tatárjárás, mint közös trauma, illetve az újabb mongol betöréstől való félelem Margitnak és kortásainak életében.
Margit korával és életének konkrét környezetével, a szigeti kolostorral, annak műtárgyaival és az elmúlt évek ásatásainak eredményeivel foglalkozott több előadás is, ezek során számos újdonság került szóba. Így egyebek mellett Margit vezeklő életének és a korabeli ún. flagelláns mozgalomnak a kapcsolata, Margit vallási életének személyes tárgyai, de szó esett azokról a nemrégiben előkerült falképtöredékekről is, amelyek egy része Margit korabeli, és amelyek restaurálva most először tekinthetők meg a konferenciához kapcsolódó A Sziget. Szent Margit és a domonkosok c. kiállításon a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. https://www.varmuzeum.hu/a-sziget-szent-margit-es-a-domonkosok.html
Margit tisztelete túlnőtt a szigeti kolostoron, sőt a Magyar Királyság határain is: ezt a kultuszt, annak vizuális (Margit stigmás ábrázolásai) és szöveges, tárgyi (Margit ereklyéinek sorsa) illetve liturgikus emlékeiről (Szent Margit zsolozsmája), és az azokkal kapcsolatos újdonságokról számoltak be a „A szentség visszhangja” c. szekció kutatói. Végül a Margit kortárs ábrázolásairól szóló előadások zárták a konferenciát, amelyek nem csak a képzőművészetet, hanem a filmművészetet is érintik (Margitról ugyanis rajzfilm is készült nemrégiben, amely a BTM kiállításán szintén megtekinthető).
Egy konferencia természetesen nem csak válaszokat ad, hanem sok esetében újabb kérdéseket vet fel, mert rámutat arra, mi mindent nem tudunk, és a kutatás további irányait is kijelölheti. Így élénk eszmecserét váltottak ki a konferencia során a szigeti kolostor épületegyüttesének régészeti kérdései, vagy Szent Margit sírjának pontos helye, kinézete, Margit középkori kultusza és ereklyéinek sorsa.
A konferencia aktualitását nem csak Szent Margit halálának 750 éves évfordulója adta (amely 2020-ban lett volna esedékes), hanem az is, hogy idén van születésének 780-ik évfordulója is, jövőre pedig szentté avatásának nyolcvanadik évfordulóját ünnepelhetjük.
A konferenciának anyaga a szervezők tervei szerint a jövő évben nyomtatásban is megjelenik majd.