Megújult a Mária Valéria Keresztény Óvoda Hódmezővásárhelyen

A Domonkos Nővérek fenntartásában működő hódmezővásárhelyi Mária Valéria Keresztény Óvoda felújított épülete 2023. november 10-én került átadásra. Az óvoda nevelőtestülete és a domonkos nővérek a meghívott vendégekkel együtt adtak hálát az Úrnak, hogy egy régóta vágyott álom megvalósulhatott meg. Az ünnepi műsort az óvónői kórus éneke nyitotta meg, majd Magyar Éva igazgatónő köszöntő szavai után Barna Eszter emlékezett vissza az óvodában eltöltött évekre. A domonkos nővérek általános főnöknője, Kakucs Petra nővér ünnepi beszédében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik nagy értékű felajánlással vagy önzetlen segítséggel vették ki a részüket a munkálatokból, valamint az óvoda nevelőtestületének is, akik a több éven keresztül tartó munkálatok okozta kellemetlenségek mellett végezték lelkesen a nevelői munkát. A beszéd végén friss,  személyes élményét osztotta meg:  “Tegnapelőtt végigsétáltam az igazgatónő kíséretében az udvaron.(Az elmúlt évben párszor már megtettük ezt épületen belül és kívül.)  Gyönyörködtünk. A csoportszobából pár kisgyerek kedvesen kiintegetett. A hátsó kapun távoztam, majd visszanéztem a Petőfi utca túloldaláról. A fehér, megújult épület kiválik az utca környezetéből. Átvett valamit abból a tiszta gyermeki kedvességből, amellyel a kisgazdái rendelkeznek.”   

Az óvodások műsorát követően dr. Serfőző Levente, a szeged-csanádi egyházmegye oktatási püspöki helynöke áldotta meg az új épületrészt.
A hét csoportos óvoda (az ide járó gyermekek létszáma 175 fő) 2005-ben került a Domonkos Nővérek fenntartásába, amikor visszatelepedtek a városba. A 2018-ban elkezdett 700 millió  Ft értékű beruházás „A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja” keretében elnyert támogatásokból valósult meg. Ennek során – több szakaszban – lehetőség nyílt az 1950-es években épült óvodaépület teljes felújítására és korszerűsítésére. A pályázat lehetővé tette az ún. „barakképület” elbontását és helyette két új csoportszoba építését, a többi csoportszoba és a kiszolgáló helyiségek teljes körű felújítását és az udvar rendbetételét. A tervezési és kivitelezési munkálatokat a Központ-Bau Építő és Energetikai Kft. végezte.
Az óvodások és szüleik – a nagy létszámra való tekintettel – ezt megelőzően az október 14-én megtartott családi nap keretében vették birtokba az épületet.
Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos rendi Nővérek fenntartásában három köznevelési intézmény működik: Kőszegen az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Hódmezővásárhelyen pedig a Mária Valéria Keresztény Óvoda és a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája, összesen 1034  tanulóval és 12 nővérrel, akik az oktató-nevelő munkában vesznek részt.