Servais Th. Pinckaers OP: Séta az erények kertjében: Az erények védelmében, Erények és szenvedélyek

Az erény fogalma mára már megöregedett arca sápadt és ráncokkal borított. Vajon meg tudjuk még fiatalítani, vajon vissza tudjuk adni régi erejét? Az erény mintha csak a letűnt időkhöz tartozna. Pedig neki is megvolt a maga fénykora. Arisztotelész és Szent Ágoston nyomán Aquinói Szent Tamás úgy mutatta be a keresztény erkölcsi életet, mint az erkölcsi és az isteni erények élő szervezetéből felépülő, élő organizmust, amely elvezeti az embert a teljes boldogságra, vagyis az Isten színelátásából felfakadó örömre. 

Ebben a könyvben nem csupán egy, az erényekről szóló elméletet kívánunk bemutatni: célunk ennél jóval tevékenyebb. Ahhoz szeretnénk segíteni az olvasót, hogy ő maga elmélkedjen az erényekről, és minél több tapasztalatot szerezzen ezen a területen. Igazság szerint az erény nem vezethető vissza az azt jelölő szóra és fogalomra; az erény csak annak fedi fel magát dinamizmusában, aki megérti és gyakorlattá váltja.

Könyvünk egy-egy fejezete felér egy kisebb kalanddal: olyan belső ihlettől vezetett sétára hív, amely sorra veszi az egyes erényekkel kapcsolatos nehézségeket, mégis meghagyja az olvasónak a szabadságot, hogy kicsit körülnézzen ott, ahol kedve tartja. A szigorú érvelés helyett inkább a gyakorlati élet tapasztalatát hívjuk segítségül. Különös figyelmet szentelünk majd a Szentírásból, főleg az Újszövetségből származó világosságnak, amely — mielőtt a vitázó értelemhez fordulna — a lélekhez, a szívhez és a képzelethez szól. (Kairosz Kiadó)