Szegény királylány

Annak ellenére, hogy királylány volt, Szent Margit a szegény Jézushoz akart hasonlítani, „aki értünk szegénnyé lett, hogy szegénysége által gazdagok lehessünk.” (2 Kor 8,9)

Jézus szegénysége, és Szent Margit szegénysége is, sokkal többről szól, mint pusztán az anyagiak hiányáról. Az anyagi javak hiánya önmagában nem erény még, és a nyomor sem kívánatos. Jézus a lélekben szegényeket mondta boldogoknak: ők azok, akik nem kötődnek a javaikhoz, le tudnak mondani róluk, ha másokon segíteni lehet; nem attól függ a békéjük és boldogságuk, hogy megvan-e mindenük. A lélekben szegények gazdagsága maga Isten: teljesen rá akarnak hagyatkozni, Benne bízni. Boldogok azok, akiknek a biztonsága nem az anyagiakban, hanem Isten gondviselésében gyökerezik.

Igazán csak a szegénység akkor hiteles, ha egyszerre belső (lélekben) és külső (valóságos): ez szabadság arra, hogy a kevés is elegendő, és egyúttal annak hirdetése, hogy az ember léte nagyobb érték, mint a birtokolt javai. Nem attól lesz értékes, fontos valaki, hogy sok mindent mondhat magáénak. Szent Margit ezt az anyagiaktól szabad, belső és külső szegénységet élte folyamatosan, sokszor a családja és a közössége megbotránkozása és ellenkezése ellenére.

A szegénység, mint evangéliumi tanács, nem csupán lemondás a birtoklásról azért, hogy az anyagiak ne akadályozzanak az Isten felé vezető úton, és nem is az anyagiak megvetése, hanem Krisztus hívására a szeretet válasza, a teljes önátadásban. A szegény Jézust követő szegénységben az alázat (nincs semmim, ami biztonságot nyújtana, rászorulok mások irgalmára…), a hála (minden, ami van ajándék Istentől és a testvéreimtől…) az engedelmesség (az akaratom is az Úré; lemondok a saját elképzelésemről, a nagyobb jó, az Ő akarata érdekében…) is benne van.

Szent Margitban ezek az erények ragyognak, és ösztönöznek a követésére. Ő felnőve is kitartott a hivatásában, és később sem lopkodott vissza egyetlen morzsát sem az Úr oltárára tett áldozatából. Mindenét odaadta, visszavonhatatlanul.

A kincses ládájában halálakor a vezeklő eszközeit találták meg. Ezek voltak az ő kincsei, az ő igazi gazdagsága.