Szerzetesi hivatások az Egyesült Államokban

Az átlag egyesült államokbeli új örökfogadalmas: 36 éves, aki katolikus családból jön, és kedvenc imaformája a rózsafüzér és a szentségimádás

Milyen tényezők segítik a szerzetesi hivatásokat?
A Georgetown Egyetem CARA intézete (Alkalmazott kutatási központ az apostoli munkáról) minden évben közzé teszi a „Nők és férfiak, akik szerzetesként örökfogadalmat tesznek” kutatás eredményeit. A felmérést az Egyesült Államok Püspöki Karának (USCCB) „Papság, megszentelt élet, hivatások bizottsága” rendeli meg.
Januárban mutatták be a 2023-as évfolyamról szóló felmérés eredményeit. Ennek tanulságait ismertetjük.
2023-ban 144-en tettek örökfogadalmat (76 férfi és 68 nő). A meginterjúvolt elöljárók (737 nagyobb elöljáróból 508-an válaszoltak) 87%-a számolt be arról, hogy nem volt örökfogadalom a rendjükben abban az évben. 10 intézményből egyben volt egy örökfogadalom, míg a megkérdezett elöljáróknak a 4 %-a számolt be arról, hogy ketten vagy annál többen tettek örökfogadalmat.
36 év volt azoknak az átlagéletkora, akik örökfogadalmat tettek, felük 33 éves volt, vagy annál fiatalabb (a belépéstől az örökfogadalomig legalább négy évnek kell eltelnie, de általában a szerzetesi képzés ennél hosszabb, 7-9 évig is tart).
További érdekes adatok:
Az új örökfogadalmasok 10 %-a konvertita.
76 %-uk az USÁban született, és 67 %-uk etnikuma fehér.
23 %-uknak öt vagy annál több testvére van, 23 %-nak van egy testvére, 3 %-nak nincs testvére.
94 %-uk mondta azt, hogy legalább egyik szülőjük katolikus volt, 86 %-uknak mindkét szülője katolikus volt. 88 %-ukat házaspár nevelte fel.
51 %uk járt katolikus általános iskolába, és az átlagkatolikusnál nagyobb százalékban jártak katolikus középiskolába (46 %), és katolikus főiskolára (43 %). 14 %-uk magántanuló volt, legalább néhány évre.
Vagyis, az USÁra igaz, hogy minél több évig részesült valaki katolikus oktatásban, annál jobban növekszik annak valószínűsége, hogy elgondolkodik a szerzetesi hivatáson. Még inkább áll ez a katolikus középiskolákra és főiskolákra. Ha valaki katolikus környezetben nő fel, a szereztesi hivatás választása kevésbé fog ellenkulturálisnak tűnni, mondta Thomas Gaunt SJ, a CARA igazgatója.
A 2023-as évfolyam magasan képzett, 62 %-uknak legalább BA diplomája volt belépésekor, 20 %-uknak pedig MA diplomája.
A válaszadók azt mondták, nagyjából 18 évesek voltak, amikor először a hivatáson kezdtek gondolkodni, 82 %-uknak pedig volt már munkatapasztalata belépés előtt.
A válaszadók beszámoltak arról, hogy a szentségimádás (82%), a rózsafüzér (72 %) és a lelkigyakorlatok (72 %) voltak a leginkább őket alakító imatapasztalatok: 5-ből négyen mondták, hogy rendszeresen jártak szentségimádásra belépésük előtt.
Szintén kulcsfontosságú, hogy a válaszadók majd mindegyike valamilyen egyházi közösségi szolgálatban is részt vett: szentmisén ministráltak, felolvastak, vagy ifjúsági csoportot vezettek.
Voltak olyan személyes tényezők, amelyek segítették a szerzetesi hivatás bontakozását: 82 % számolt be arról, hogy egy papa, egy szerzetes nővér vagy testvér segítette őket (45 %), vagy barát, katekéta, szülő. Ugyanakkor 55 % mondta azt, hogy egy vagy több személy akarta őket lebeszélni (főként nők számoltak be erről).
94 % említette, hogy belépése előtt részt vett hivatásgondozó programokon, nyílt hétvégéken, lelkigyakorlatokon.
Amint Fr Gaunt mondta, a hivatásbarát kultúra megteremtése apró dologok, gesztusok állandóságát is magába foglalja. A fiatalokat nagyon sok olyan hatás éri, ami eltéríti őket a szerzetesi hivatástól. Ezért is kulcskérdés, találnak-e pozitív megerősítést, és mi az.

Forrás: catholicreview.org, catholicculture.org cikkei alapján © domonkosnoverek